9 λόγοι που επιλέγουμε μόνο ελληνικά ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ της Kaplaniswood !
9 λόγοι που επιλέγουμε μόνο ελληνικά ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ της Kaplaniswood ΕΞΩΦΥΛΛΟ (Custom)

9 λόγοι που επιλέγουμε μόνο ελληνικά ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ της Kaplaniswood!

Ο ελληνικός δασικός πλούτος είναι ανεκτίμητης αξίας. Η δασοκάλυψη της χώρας μας ανέρχεται στο 64% . Από τη συνολική δασοκάλυψη, το 25,4 % καλύπτεται από δάση, το 25 % αποτελείται από άλλες δασικές εκτάσεις και το 13,6 % από δασικούς βοσκοτόπους. Η χώρας μας διαθέτει μια ποικιλία στη μορφολογία καθώς και μια ποικιλία στο κλίμα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας πλούσιας χλωρίδας.

Η Ελλάδα μας φύεται από 5800 ως 6000 είδη φυτών εκ των οποίων το 13% είναι ενδημικά φυτά, δηλαδή φύονται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού. Το γεγονός αυτό την καθιστά 2η χώρα σε ποικιλία φυτών στην Ευρώπη καθώς την πρώτη θέση κατέχει η Ιβηρική Χερσόνησος. Για αυτό το λόγο, η εταιρεία μας επιλέγει να αξιοποιήσει τα αγαθά που μας προσφέρει η χώρα μας και υπόσχεται να προστατεύσει το περιβάλλον και το δασικό πλούτο καθώς και να στηρίξει την ελληνική οικονομία παρέχοντας σε όλους μας, προϊόντα της καλύτερης ποιότητας.

  • Στηρίζουμε την ελληνική οικονομία πληρώνοντας το ελληνικό δασαρχείο και τους φόρους που απαιτούνται για την αγορά των καυσόξυλων.
  • Στηρίζουμε την νόμιμη υλοτομία, με σεβασμό στο δάσος και στο περιβάλλον, καθώς όλα τα φορτία ελέγχονται από το εκάστοτε δασαρχείο
  • Στηρίζουμε τους Έλληνες υλοτόμους και τους ελληνικούς δασικούς συνεταιρισμούς
  • Στηρίζουμε τον Έλληνα εργαζόμενο καθώς για την μεταφορά, την επεξεργασία και την διανομή η εταιρία μας απασχολεί 10 άτομα προσωπικό
  • Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία αγοράζοντας όλα τα αναλώσιμα προϊόντα για την επεξεργασία του ξύλου από την περιοχή μας και συνεργαζόμαστε με τοπικές επιχειρήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρίας μας
  • Η ελληνική ξυλεία είναι υψηλής ποιότητας
  • Εξοικονομούμε αναλώσιμους πόρους (πχ πετρέλαιο) για την μεταφορά στην κορμοπλατεία μας. Όλα τα ξύλα προέρχονται από δάση σε ακτίνα 150 χλμ σε αντίθεση με τα εισαγόμενα που προέρχονται από αμφιβόλου ποιότητας υλοτομίες σε απόσταση μεγαλύτερη από 1000 χλμ
  • Χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανήματα για την επεξεργασία του ξύλου
  • Τα ελληνικά καυσόξυλα περιέχουν μικρότερο ποσοστό υγρασίας σε αντίθεση με τα εισαγόμενα συνεπώς παράγουν μικρότερο ποσοστό εκπομπών βλαβερών αερίων στην ατμόσφαιρα κατά την καύση τους