Τι είναι η ξυλομπρικέτα και ποια είναι τα οφέλη της καύσης της;
Τι είναι η ξυλομπρικέτα και ποια είναι τα οφέλη της καύσης της_ ΕΞΩΦΥΛΛΟ (Custom)

Τι είναι η ξυλομπρικέτα και ποια είναι τα οφέλη της καύσης της;

Ένα από τα πολλά προιόντα μας, είναι η μπρικέτες ξύλου. Οι μπρικέτες ξύλου ή ξυλομπρικέτες είναι ένα από τα πιο αποδοτικά καύσιμα για το τζάκι, τη ξυλόσομπα ή το λέβητα. Κατασκευάζονται από ξηρό πριονίδι σκληρού ξύλου το οποίο συμπιέζεται κάτω απο υψηλή θερμοκρασία και δεν περιέχει καμία κόλλα ή άλλες χημικές ουσίες. Κατασκευαζονται κάτω από το πρότυπο “RUF” όπου το πριονίδι αποξηραίνεται, έτσι ώστε να φθάσει σε ορισμένη υγρασία και στη συνέχεια μπορούν να δημιουργηθούν οι μπρικέτες ξύλου χωρίς άλλα πρόσθετα υλικά. Κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη, αλλά συνήθως οι διάμετρος τους είναι 5 – 25 cm .Μεγάλο πλεονέκτημα της ξυλομπρικέτες είναι η οικολογική της σημασία. Οι εκπομπές ρύπων της ξυλομπρικέτας είναι 10 φορές λιγότερες σε σύγκριση με τη κάυση συμβατικής ξυλείας, 20 φορές λιγότερες σε σύγκριση με τη χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου και 50 φορές λιγότερες από τη χρήση κάρβουνου. Τέλος βασικό πλεονέκτημα της ξυλομπρικέτας είναι ότι είναι πάντα πολύ ξηρές, με περιεκτικότητα σε υγρασία κάτω από 10% παράγοντας συνεπώς υψηλή απόδοση θερμότητας.