9 λόγοι που επιλέγουμε μόνο ελληνικά ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ της Kaplaniswood !
Παγκόσμιος χάρτης πέλλετ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Παγκόσμιος χάρτης εμπορικής ροής πέλλετ

Το 2015, η κατανάλωση πέλλετ στην περιοχή της Ευρωπαϊκής ένωσης(Ε.Ε) έφθασε τoυς 20,3 εκατομμύρια τόνους, που αντιπροσωπεύουν το 6% της συνολικής στερεής βιομάζας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με άλλα μέρη του κόσμου όπου η κατανάλωση πέλλετ παρουσιάσει μια στασιμότητα ή έχει μειωθεί, η κατανάλωση πέλλετ στην Ε.Ε έχει αυξηθεί. Η Ε.Ε παρήγαγε 14,1 εκατομμύρια τόνους πέλλετ καλύπτοντας το 70% της ζήτησης. Κατά κύριο λόγο, η πλειοψηφία της ζήτησης πέλλετ στην Ε.Ε καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή της. Η υπόλοιπη ποσότητα πέλλετ που χρησιμοποιείται από την Ε.Ε προέρχεται κυρίως από τη Βόρεια Αμερική , τη Ρωσία και χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS ή ΚΑΚ).